Aika on rahaa, sanotaan

Yrityksissä toimitusjohtaja tai erikoisasiantuntija tekee usein myös monia hallinnollisia tehtäviä. Voisiko tämän ajan käyttää tuottavammin?

Assistentin palveluja on ostettavissa niitä tarjoavilta yrittäjiltä tuntityönä yksittäisiin tehtäviin tai edullisella kuukausisopimuksella toistuviin rutiineihin ja eripituisiin projekteihin.

 

Mihin assistenttia tarvitaan?

Esimerkkejä Taitopalan tarjoamista palveluista, joista on hyötyä yrityksille. Muokataan sinun yrityksesi tarpeisiin toimivin malli yhdessä.

Asiakkuusassistentti hoitaa puolestasi yhteydenotot ja viestinnän asiakkaalta ja asiakkaalle puolestasi, kuten
* ajan tasalla pitäminen
* aikatauluista sopiminen
* dokumenttien lähettäminen
* laskutus
* jälkihoito

Hankinta-assistentti auttaa yrityksiä, joilla on paljon ostotoimintaa ja tavaraa liikkuu
* tilausrutiineihin
* varaston tilanteen seurantaan ja kirjauksiin
* ostolaskujen käsittelyyn
* tuoterekisterien ja hinnaston ylläpitoon

Talousassistentti pitää sinut ajan tasalla yrityksesi kassatilanteessa ja toimii linkkinä sinun ja kirjanpitäjäsi välillä
* myyntilaskutus ja -seuranta
* ostolaskujen käsittely
* reskontrat ja täsmäytykset
* tilastot ja taulukot

Viestintäassistentti kirjoittaa puolestasi, kun epäilet omia kirjoitustaitojasi
* oikolukua
* sisältöä uutiskirjeisiin ja blogiin
* sosiaalisen median alkutaipaleelle
* asiakasviestit, asiakirjat, pöytäkirjat, muistiot

Toiminta-alueeni

Fyysisesti toimin pääkaupunkiseudulla (Espoossa), mutta monia assistentin töitä voi tehdä virtuaalisesti erilaisten digitaalisten ratkaisujen avulla kaikkialle Suomeen.