Myyjän rooli
Myyjän rooli on yrittäjälle yksi vaikeimmista, jos sitä ei ole aikaisemmin isommin tarvinnut

Myyjäksi voi kouluttautua ja oppaista lukea ohjeita, mutta asiakaskohtaaminen on aina uniikki tilanne. Siinä tulevat henkilön luontaiset ominaisuudet esiin ja ne vaikuttavat väistämättä taustalla. Epämukavissa rooleissa tilanteisiin meneminen ja niistä oppiminen ovat hyviä keinoja kehittyä. Itsellä seuraavat perusasiat vaativat yhä hiomista ja yritin kehittää lempeät ohjeet.

Jatka lukemista ”Myyjän rooli”

Palvelumyynnin haasteet

Myynnistä sopimukseen
Ovatko palvelumyynnin haasteet enemmän pään sisäisiä jarruja?

Mitä lisäarvoa asiakas parhaimmillaan saa, kun tuotteena on palveluna myytävä aikaresurssi yrityksille? Fyysisen tuotteen ja palvelun myyminen tuntuvat äkkiseltään olevan aivan eri maailmoista. Tarkemmin miettien, samat myynnin säännöt pätevät molempiin. Ja fyysinen tuote sisältää aina myös jossain määrin palvelun myymistä, toisin päin ei välttämättä näin ole.

Jatka lukemista ”Palvelumyynnin haasteet”

Digitaalinen näkyvyys
Näkyvyyttä yritykselle digitaalisesti
Yrityksen ja yrittäjän pitää ja on suorastaan pakko olla hyvin näkyvillä digitaalisesti

Tämän lausahduksen olen kuullut usein ja jollain tavoin sisäistänytkin sen ennen yrittäjäksi ryhtymistä. Siitä huolimatta työmäärä ja erilaisten digitaalisten työkalujen käyttötaito mitä minimissäänkin vaaditaan ovat yllättäneet.

Jatka lukemista ”Digitaalinen näkyvyys”

Yrittäjän monet kasvot

Yhdessä Facebook-ryhmässä kyselin mitä mieltä yrittäjäkollegat ovat sanasta ’Yrittäjä’. Moni koki yrittäjän  sanana ponnettomaksi ja negatiiviseksi. Sanapilvikuvassa on tämän kyselyn tieteellis-taiteellinen analyysi – mitä isompana sana, sitä enemmän se sai kannatusta.

Jatka lukemista ”Yrittäjän monet kasvot”