Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 


Rekisterin nimi

Yrityksen Taitopala asiakasrekisteri

Rekisterin ylläpitäjä

Sari Laakso
Taitopala (y-tunnus 2880877-3)
Ajurinkuja 5 B 22, 02650 Espoo

Verkkosivuston osoite: https://www.taitopala.fi

Rekisteriasioita hoitava yhteystiedot: Sari Laakso, 040 2184 266, sari(at)taitopala.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.

Taitopalan sähköpostilistalle kirjautuessaan luovutetaan nimi ja sähköpostiosoite Taitopalan perustajan, Sari Laakson käyttöön. Käytöstä vastaa Sari Laakso, joka lupaa käyttää nimi ja sähköpostiosoite -tietoja vain Taitopalan asiakas- ja markkinamateriaalien hallinnoimiseen.

Sähköpostilistan tietoja voidaan käyttää potentiaalisen asiakassuhteen ja Taitopalan väliseen viestintään ja markkinointiin. Asiakassuhteen syntyessä tietoja käytetään lisäksi sopimusten laatimiseen, toiminnan kehittämiseen ja seurantaan.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Taitopala noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Tietolähteet

Rekisterin tietolähteenä on käyttäjiltä itseltään saadut tiedot. Käyttämällä Taitopala.fi -sivustolla olevia yhteydenottolomakkeita tai lähettämällä sähköpostia, antaa käyttäjä seuraavat tiedot: nimi ja sähköpostiosoite.

Tietolähteenä käytetään myös yleisiä ja virallisia tietolähteitä, joita hyödynnetään asiakashankintaan ja joista kerätään potentiaalisten asiakkaiden sähköpostitietoja.

Jos yhteydenotto johtaa asiakassuhteeseen, tallennetaan asiakasrekisteriin nimen ja sähköpostin lisäksi muut tarpeelliset asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutustiedot ja puhelinnumero sekä yritysasiakkaan kohdalla myös y-tunnus.

Tietojen luovutus

Rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.

Tarkistus-, korjaamis- ja poistamispyynnöt

Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö tulee toimittaa edellä mainitulle asiakasrekisteriä hoitavalle henkilölle. Ennen tietojen luovutusta asiakkaan henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta tai toteutetaan muut vaadittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tietoja ei luovuteta muulle taholle kuin asiakkaalle itselleen.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistoa.

Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, että vain rekisterin ylläpitäjällä on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy tietoihin. Henkilötietojen suojaamiseksi käytetään tarpeellisia tietoturvakeinoja, joita ovat esimerkiksi suojattu yhteys, palomuurit, turvalliset tilat, vahvat salasanat sekä huolellinen toiminta.

Evästeet

Taitopala.fi -sivustolla käytetään evästeitä parantamaan sivuston käytettävyyttä.

Evästeiden avulla seurataan sivuston liikennettä ja käyttäjämääriä Google Analytics -sovelluksen avulla. Evästeiden avulla käyttäjää ei voida tunnistaa.