Viestintäassistentti

Viestintä liittyy kiinteästi markkinointiin, mutta viestimistä tapahtuu aina kun puhut ja kirjoitat tai vaikka vain olet läsnä. Tässä artikkelissa keskityn viestinnällä kirjoittamiseen, pk-yrityksille suunnattuun palveluun. Viestintäassistenttina haluan auttaa yrittäjiä, jotka kokevat kirjoitustaitonsa riittämättömiksi, mutta haluavat tuoda yritystään esiin tekstien kautta.

Hyviä syitä viestintäassistentin palveluille

 • Tukea kirjoittamiseen

Asioiden viestiminen kirjoittamalla jää usein kokonaan tai välttämättömään, jos kirjoittamista pelkää tai on epävarma omasta kirjoitustaidosta. Harmi, sillä kirjoittamalla ja niitä jakamalla saa usein tavoitettua enemmän ihmisiä. Toimin mielelläni kynänä sinun ajatuksillesi.

 • Asiakirjojen hallintaa

Yritysten väliset asiakirjat ovat usein virallisen muotoisia ja niistä halutaan edelleen pitää kiinni. Asioiden tuominen esiin selkeästi ja ymmärrettävästi on yritysten välisessä viestinnässä tärkeää. Asiakirjat ovat tärkeitä myös myöhempää käyttöä ja asioiden tarkistamista varten. Dokumentointi on ehdottomasti taitolaji.

 • Asiakasviesteihin vastaamista

Yritys antaa tietynlaista kuvaa asiakasviesteihin vastaamalla. Millä tyylillä ja kuinka kohteliaasti ja nopeasti vastaa, on merkitystä asiakkaan kokonaistyytyväisyyteen.

 • Ensiaskeleet sosiaaliseen mediaan

Sosiaalisen median kanavat voivat häkellyttää. Yrittäjä, jolla ei ole somesta mitään kokemusta, voi epäröidä miten siellä toimia ja mitä sinne laittaa. Haluan oman kokemuksen ja opittujen asioiden valossa tuoda sinua pienin askelin tuntematonta, ehkä pelottavaakin kohti.

Kenelle palvelua suosittelen erityisesti?

Toivon tämän palvelun tavoittavan erityisesti pieniä yrityksiä ja pienyrittäjiä, jotka tarvitsevat apua erilaisiin kirjoitustehtäviin suomen kielellä.

Toisen yrityksen asioista kirjoittaminen vaatii aina jollain tasolla yrityksen tuntemista sekä kenelle ja mitä ollaan viestimässä. Keskinäinen luottamus, asioista keskustelu ja palautteen saaminen auttavat viestintäassistenttia perehtymään kirjoitettavaan asiaan. Aina tarvitaan kuitenkin asian runko ja faktat, jossain muodossa.

Tässä on hyvä tilaisuus päästä jonkin uuden alkuun. Taitava viestintäassistentti pystyy nappaamaan pohjan kirjoitukselle hatarammistakin lähtökohdista. Isoimmat ja tärkeimmät kirjoitukset ja dokumentit käydään läpi ennen julkaisemista. Uskon, että tutustumisen jälkeen pääsemme hyvään yhteistyöhön.

Hallinnolliset tehtävät ja tapa toimia

Tarjoan näkyvyyttä yrityksellesi ja viestintään kirjoittamisapua mm. seuraavin keinoin;

 • oikolukua
 • sisältöä uutiskirjeisiin ja blogiin
 • sosiaalisen median kanavien päivittämistä
 • kotisivujen pitämistä ajan tasalla
 • muistioiden, pöytäkirjojen, tarjouskirjeiden ja muiden dokumenttien puhtaaksikirjoittamista
 • asiakasviesteihin vastaamista
 • tapahtumailmoittautumisten hallinnointia

Viestintäassistentin työ on mahdollista hoitaa etänä. Raakaversiot voidaan helposti toimittaa pilvipalvelutyökalujen avulla tai sähköpostitse. Esim. kokouspöytäkirjojen kirjoittamista varten on mahdollista myös tulla paikanpäälle pääkaupunkiseudulla.

Palvelun hinnoittelu

Pakettihintaa töiden määrien suuresta vaihtelusta johtuen on vaikea määritellä. Tämän takia käytän palveluissani tuntihinnoittelua (alkaen 34 eur/tunti + alv) ja kerään työtunnit (minuutteina) yhteen ja laskutan toteutuneen mukaan.