fbpx

Yrityskaupan valmisteluvaiheeseen apua myös assistentilta

Yrityksen myyminen (yrityskauppa) voi olla pitkä ja monivaiheinen prosessi. Siinä on usein kyse taloudellisesti ja tunteellisestikin isoista asioista, joten hyvä valmistautuminen antaa parhaimman asetelman onnistuneeseen kauppaan.

Erityisesti isoimmissa yrityskaupoissa kannattaa pyytää niihin erikoistuneilta tahoilta asiantuntija-apua. Myös pienempiin tehtäviin, niihin valmisteleviin käytännön hallinnollisiin tehtäviin, voi tulla lisäavun tarvetta.

Yrittäjä on tähän asti saattanut hoitaa pitkälle itse näitä tehtäviä. Yrityskauppa saattaa viedä ylimääräistä energiaa niin paljon jo ajatteluasteella, jolloin dokumentointi, tietojen haku, tietojen kasaus jne. voivat olla liikaa.

Prosessiin mukaan tuleva assistentti tuo toivotut lisäkädet ja hän tuo myyntiä ajatellen myös ulkopuolisen silmien edun ja asioihin toisenkin näkökulman. Tästä ulkoa tulleesta assistentista voi olla hyötyä myös sen hiljaisen tiedon siirtämisessä uudelle omistajalle esim. dokumentoimalla ohjeita, sisäisiä prosesseja, toimintaympäristöä jne. Ohessa muutamia valmisteluvaiheen tehtäviä, joiden läpikäyminen ja kuntoon laittaminen voivat tuoda myytävälle yritykselle lisäarvoa.

Yleisilme kuntoon

Jos yrityksellä on kotisivut tai sosiaalisen median kanavia, on niiden päivittäminen, ajan tasalla pitäminen tai jopa henkiin herättäminen hyvissä ajoin (ainakin vuosi) aiottua yrityskauppaa järkevää. Tämä ohje pätee kyllä kaikille, vaikka yrityskauppaa ei olisi näköpiirissäkään.

Samoin on hyvä käydä läpi omien myytävien tuotteiden ja palveluiden tarjonta (hinta- ja sisältötietoja muokkaamalla, poistamalla tai lisäämällä). Selkeästi rajattua tarjontakokonaisuus on varmasti helpompi myydä kuin kovin repaleinen ja sekava paletti.

Kaikki tällaiset pienetkin vivahteet yritysilmeessä saattavat vaikuttaa ostajan mielikuvaan yrityksestä, sen arvosta ja elinvoimaisuudesta. Näihin ei välttämättä löydy yhden yön ratkaisua, joten yritysilmeen virkistäminen kannattaa aloittaa heti. Tietojen ajantasaisena pitäminen on (tai ainakin pitäisi olla) ylipäätään aina ja kaikkia palveleva osuus yrityksen näkyvyydessä.

Dokumentointi

Yrityskaupan viimeisiä vaiheita varten tarvitaan monenlaisia dokumentteja, joita on hyvä valmistella hyvissä ajoin ennakkoon. Tällaisia dokumentteja voivat olla mm.
* liiketoimintakuvaus
* sopimukset (mm. tavarantoimittajat, vuokra, sähkö, vakuutus)
* prosessit ja organisaatiokuvaus
* tuotteet
* taloushallinnon tunnusluvut ja tulostiedot, rahoitussopimukset
* varastot, koneet ja laitteet, inventaariot
* asiakas- ja toimittajarekisterit

Nämä asiat näin lueteltuna on vielä helppoa, mutta varsinaisten dokumenttien kerääminen, päivittäminen ja mahdollisesti kokonaan uusien tekeminen vaatii jo enemmän työtä.

Viestintä

Sopivien ostajaehdokkaiden kartoittamiseen on olemassa hyviä palveluja ja niiden tarjoajia, joita kannattaa hyödyntää. Joissain tapauksissa myös oma viestintää ja potentiaalisten ostajaehdokkaiden kartoittamista kannattaa tehdä. Assistenttipalveluja voi hyödyntää myös näihin tehtäviin.

Yritys voi olla asiantuntijuudessaan erinomainen, mutta kirjallinen esittäminen, oikeinkirjoitustaito tai viestinnällinen sanoittaminen jää jalkoihin. Olisi ikävää, jos ostajaehdokas kääntyisi pelkästään näkemiensä tekstien muodollisten epäkohtien takia kannoillaan.

Pitkäaikaisen omistajayrittäjän elämäntyön kunnioittaminen

Jos yritys on ollut aina tai hyvin pitkään yhden yrittäjän omistuksessa, saattaa hänellä olla suuret tunnesiteet yritykseen. Ulkopuolisten auttajien (yrityskauppa-asiantuntija, pankki tai palveluja tarjoava assistentti) ja ostajaehdokkaiden rooli on olla kunnioittava nykyistä yrittäjää kohtaan, mutta osata nähdä myös yrityskaupan yli realistisesti. Tätä kautta yrityskauppa saa parhaimman mahdollisen ratkaisun.

Tällaiseen rooliin haluan itse istua, jos sinä myyntiaikeissa oleva yrittäjä aiot ryhtyä yritystäsi valmistelemaan myyntikuntoon.

Näitä edellä mainittuja toimia on aiheellista pitää yllä kaikkien yrittäjien ja kaiken aikaa, sillä monenlaisia yllätyksiä elämän varrelle saattaa tulla. Soisin kaikille yrittäjille luottohenkilön, jonka kanssa asioita voisi luontevasti käydä läpi – kerätyiksi dokumenteiksi asti.

Sari / Taitopala
assistenttipalveluja tarjoava yrittäjä Tampereelta

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Call Now Button